loading

Geschiedenis

Groot Wetsinge heeft een grootse geschiedenis. Al vanaf de derde eeuw v.chr. werd de wierde (Gronings voor ‘terp’) van Wetsinge bewoond. Deze wierde vormt een onderdeel van een cluster van wierden langs de oostelijke oever van de rivier de Hunze. De plaats Wetsinge bestaat uit Klein Wetsinge en Groot Wetsinge waarbij, anders dan de naam doet vermoeden, Klein Wetsinge iets groter is dan Groot Wetsinge. Waarschijnlijk staat ‘groot’ voor ‘hoog’ aangezien Groot Wetsinge op de wierde ligt. Officieel is Groot Wetsinge geen dorp maar een buurtschap, aangezien het geen kerk meer heeft. De oorspronkelijk 11e of 12e eeuwse kerk is namelijk in 1840 afgebroken en vervangen door een nieuwe kerk in Klein Wetsinge. De plek waar de oude kerk in Groot Wetsinge heeft gestaan is nog goed te zien, de contouren worden door stenen paden aangegeven. Ook de graven van de begraafplaats, die tot 1910 in gebruik is geweest, zijn nog zichtbaar.

Naast deze plek staat de voormalig pastorie (‘weem’) van Groot Wetsinge. Van dit prachtige pand dateren de oudste gedeelten van het voorhuis, het voormalig woonhuis, uit de 13e eeuw. In de pastorie woonde de pastoor en later predikant van de naastgelegen kerk. Deze was tevens boer en de pastorieboerderij is in deze functie geweest tot 1875. Het gebouw is in de loop der jaren vaak gerestaureerd en van aanblik veranderd. Nog overal in het pand zijn sporen terug te vinden de vele verbouwingen; overgangen in steensoorten en –maten, oude balkgaten, restanten van dorpels, vensters en bogen. Vanaf 1884, toen de pastorie naar Klein Wetsinge verhuisde, heeft er zich een smederij annex veehouderij gevestigd. Omstreeks 1980 verdween de laatste smid, waarna het pand tot bouwval verviel. In 2000 is de pastorie in zijn oude glorie hersteld door stichting Woonhuismonument en de huidige bewoners. Het oudste gedeelte van de pastorie, het voorhuis, is nu een museaal ingerichte ruimte. De voormalige veestal is nu het woongedeelte. De pastorieboerderijen, zoals die in Groot Wetsinge, moeten in de middeleeuwen overal in het Groninger landschap hebben gestaan. Helaas zijn deze vrijwel allemaal verdwenen. De pastorie van Groot Wetsinge is daarom met recht een uniek en waardevol pand te noemen!

Meer informatie over de geschiedenis van de bijzondere pastorie van Groot Wetsinge klik hier:
De pastorie door Ben W, met foto’s
Pastorie

 

Top